Házirend - Stopper River Event

A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA

A házirendet, az úszóházat használó, a programokon résztvevő minden személy köteles betartani; minden látogató, vendég, résztvevő az úszóház használatával elfogadja a Házirendben foglaltakat. Jelen Házirend 2020. január 1-től visszavonásig érvényes.

 

AZ ÚSZÓHÁZ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

Az úszóház általános rendje:

Idegenek az úszóházon nem tartózkodhatnak kivéve a Canoe Kft. és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség engedélyével szervezett programok és rendezvények résztvevőit.

Az úszóházon tartózkodók kötelesek betartani a vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírásokat, valamint tartózkodni attól, hogy magatartásukkal az ott folyó edzést, a látogatók vagy a pihenők nyugalmát megzavarják.

A vendégek és a felnőtt klubtagok az úszóház sporttevékenységben saját felelősségükre vesznek részt.

Az úszóházat a 18 évnél fiatalabbak csak edzői vagy szülői felügyelettel használhatják!

Az úszóház területén hagyott értéktárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Mindenki köteles az úszóház területét, helyiségeit, sporteszközeit és felszereléseit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, tisztaságára vigyázni, a villanyt, a vizet, és a gázt takarékosan használni!

A sporteszközökben, az úszóház felszerelésében használat közben bekövetkezett rongálást, illetve hibát a sportolók az edzőknek, illetve a vendégek az ügyeletes szolgálati személyzetnek kötelesek haladéktalanul bejelenteni. A felróható okból előálló (a szándékosan okozott vagy gondatlanságból fakadó) kárt a vendégek a Ptk. Általános felelősségi szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

Az úszóházat nem lehetséges közvetlenül autóval megközelíteni, a vendégek számára a parkolás a közeli közterületeken lehetséges. A parkolás során felmerülő költségek nem tartoznak az üzemeltető hatáskörébe.

Kerékpárok, motorkerékpárok közvetlenül az úszóház mellett tárolhatók közterületen. Az így elhelyezett járművekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az úszóház területén tilos a dohányzás.

Az úszóház területén (a hivatalos rendezvények kivételével) szeszesital fogyasztása tilos.

Kutya az úszóház területére nem hozható. 

Bérlők, vendégek

A vendégek a létesítmény használatára az üzemeltetővel megkötött szerződés (megállapodás) feltételeinek megtartásával jogosultak. Így a megegyezés szerinti időpontokban igénybe vehetik a számukra kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket, a zuhanyzót, öltözőt.

Minden vendég csak a számára kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket használhatja. 

Egyéb tevékenységek

A belépővel vagy bérlettel rendelkezők pihenés, tanulás és egyéb szabadidős tevékenységeket is folytathatnak az úszóházon, a többi tag sportolásának és pihenésének megzavarása nélkül.

Rendezvény csak az üzemeltető engedélyével tartható, a rendezvényt szervező teljes körű felelősségvállalása esetén.

Öltözők, zuhanyzók

Az öltözőben hagyott, illetve a szekrényben tárolt tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az üzemeltető felnyittatja azon szekrényeket, amelyek használójáról nincs tudomása, illetve egyszeri figyelmeztetés után azon tagok szekrényét, akik a tárolási díjat nem fizetik folyamatosan. (Az így felnyitott szekrényekben tárolt tárgyakat, az üzemeltető legfeljebb egy hónapig őrzi meg.)

A szekrényajtók külső oldalán tilos képeket, feliratokat elhelyezni.

Higiéniai okokból vizes, izzadt edzésfelszerelés az öltöző szekrényben nem tárolható. Az egyéb kiterített ruhák, valamint a padokon hagyott holmik, takarításkor az öltözőben levő gyűjtő ládába kerülnek, amelyet 2 hetente kiüríttet az üzemeltető.

Az öltözői rend fenntartása és a takarítás megkönnyítése érdekében az edzőcipőket és papucsokat a szekrényben, vagy a padok erre kialakított részén kell tárolni.

Mindenki köteles az öltöző és zuhanyzó, WC tisztaságára ügyelni, a zuhanyozás befejeztével a csapokat elzárni, távozáskor a villanyt lekapcsolni. 

Hajótárolók

Az úszóházon saját tulajdonú sporteszközöket tárolni, csak az üzemeltető engedélyével szabad, amennyiben van szabad tároló hely.

Magántulajdonban levő lapátok, hajók tárolása esetén a tulajdonos kötelessége a sporteszközön feltüntetni, hogy az magántulajdon, valamint biztosítani annak „őrzését”, lezárását, szabályszerű elhelyezését.

Az úszóház biztosítása korlátozottan terjed ki az ott elhelyezett eszközökre! A szabályszerűen elhelyezett sporteszközökben az üzemeltető magatartása miatt keletkezett, bizonyított kárt az üzemeltető, az úszóházra vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott események miatt keletkezett, bizonyított kárt a Magyar Kajak- Kenu Szövetség megtéríti olyan mértékben, ahogyan arra az adott kifizetett biztosítási kárösszeg lehetőséget nyújt. 

Kikötés, kikötő használat

Az úszóház kikötője elsősorban a Bérlők tagjainak használatában és tulajdonában lévő vízi járművek kikötésére és horgonyzására szolgál. A kikötőhelyeket a Kapitány határozza meg, a motoros vagy kézi hajtási járművek kikötési pontját a Kapitány osztja el.

A kikötőt a mindenkori díjszabás szerinti díjak megfizetését követően lehet használni.

A Bérlőknek, az úszóház használata során az előzetes egyszeri regisztráció és látogatásonként a Hajónapló kitöltése kötelező! Amennyiben a kikötőt hajójukkal előreláthatólag 12 óránál hosszabb időre elhagyják, az eltávozást a várható érkezést a Hajónaplóban vezetni kötelező!

A verseny és túrahajók vízre tétele ill. mozgatása minden esetben a Bérlő feladata.A téli tárolásra vállalt hajókhoz tartozó egyéb eszközök biztosítása a tulajdonos feladata. A téli tárolás ideje alatt a Bérlők hajóinak felügyeletét az úszóház alkalmazottai látják el. 

Környezetvédelem

Ételhulladék, szemét vagy szennyező anyagok csakis a kijelölt helyeken helyezhetők el. Bármilyen hulladék vagy szemét vízbedobása szigorúan tilos!

A kikötő úszóházhoz tartozó vízfelületének tisztántartásáért az ügyeletes szolgálati személyzet felel.

Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése csak a biztonsági és környezetvédelmi előírások betartása mellett végezhető.

Olajcsere, vagy olajos fenékvíz eltávolítása az úszóház látogatása során tilos, ill. az úszóház területén vízi járművek vegyszeres tisztítása tilos!

Vízszennyeződés esetén, a károkozó köteles a kárelhárítás költségeit, továbbá a hatóság által kiszabott esetleges környezetvédelmi büntetés terheit megfizetni.

Tájékoztatás

Az úszóházon készülő kép- és hangfelvételeken (film-, videofelvételekben, fotókon) Ön is feltűnhet, ezekkel kapcsolatban nem léphet fel semmilyen követeléssel a szervezőkkel, rendezőkkel vagy a felvétel készítőivel szemben. A belépéssel hozzájárul, hogy a felvételeket a rendezvény szervezője a kajak-kenu sportág és az úszóház népszerűsítésére felhasználja.

Egyéb, az úszóházon történő tartózkodás során felmerülő adatkezelés és szabályozásra vonatkozó tájékoztató az ügyeletes szolgálatos személyzetnél írásban, ill. online, a www.stopperuszohaz.hu oldalon áll rendelkezésre.